Kraków Airport: Brak restrykcji związanych z strefą czerwoną

Kraków Airport: Brak restrykcji związanych z strefą czerwoną