Mimo pandemii rośnie liczba turystów odwiedzających Tadż Mahal w Indiach

Mimo pandemii rośnie liczba turystów odwiedzających Tadż Mahal w Indiach