Obraz Maurycego Gottlieba trafił do Muzeum POLIN

Obraz Maurycego Gottlieba trafił do Muzeum POLIN