Polskie Domy Drewniane: w Pułtusku powstaną ok. 72 mieszkania

Polskie Domy Drewniane: w Pułtusku powstaną ok. 72 mieszkania