Ponad 320 organizacji wzywa ONZ do zajęcia się łamaniem praw człowieka w Chinach

Ponad 320 organizacji wzywa ONZ do zajęcia się łamaniem praw człowieka w Chinach