Szczyt UE uznaje sytuację epidemiczną za niepokojącą i wzywa do większej koordynacji

Szczyt UE uznaje sytuację epidemiczną za niepokojącą i wzywa do większej koordynacji