W 2021 r. inflacja poniżej celu NBP 2,5 proc.

W 2021 r. inflacja poniżej celu NBP 2,5 proc.