Żeby zaszczepić, trzeba przekonać.

Żeby zaszczepić, trzeba przekonać.