Comarch eConsultant - nowy system do obsługiwania klientów przez internet

Comarch eConsultant - nowy system do obsługiwania klientów przez internet

W dobie pandemii COVID-19 niezbędne okazało się zastosowanie takiego rozwiązania, które z jednej strony nie narazi na niebezpieczeństwo klientów i pracowników, a z drugiej usprawni procesy administracyjne firm. Takie wymagania spełnia system firmy Comarch, który umożliwia załatwianie różnych spraw w biurach obsługi klienta za pośrednictwem tzw. e-wizyty.

Zdalna wizyta z „Comarch e-Consultant"

System „Comarch e-Consultant” powstał, dzięki wcześniejszej współpracy Comarch z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na potrzeby placówki, polska firma IT stworzyła dedykowany system e-Wizyta, przeznaczony do umawiania i przeprowadzania wideorozmów z klientami. Ciekawostką jest fakt, że oba systemy mają swój początek w oprogramowaniu dla placówek medycznych, służącemu do komunikacji między lekarzami i pacjentami. Jednak na potrzeby tych dwóch nowych projektów system został przeorganizowany i dostosowany do potrzeb urzędowych. Ważnym aspektem systemu e-Consultant jest wielostanowiskowy model obsługi, dostosowywany do indywidualnych potrzeb placówek. Rozwiązanie działa z poziomu przeglądarki internetowej, co oznacza, że nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

38374445 1 crop 195x145 bee110cd SP

Dla kogo system „Comarch e-Consultant”?

Dzięki możliwości elastycznego dopasowania programu „Comarch e-Consultant” do potrzeb danej placówki, system można wykorzystać w wielu instytucjach. Proponowane rozwiązania znajdą zastosowanie w takich miejscach jak: jednostki administracji samorządowej (urzędy miast z punktami obsługi mieszkańców, czy urzędy marszałkowskie), jednostki administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), Domy Pomocy Społecznej, urzędy pracy, banki, duże urzędy administracji centralnej z obsługą petentów, w tym KAS SOP (Sala Obsługi Podatnika), KRUS, spółki sektora utility (z Punktami Obsługi Klienta), fundacje.

Więcej na temat rozwiązania Comarch e-Consultant: https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-e-consultant/

Zapisy na bezpłatny webinar

W celu zaprezentowania systemu, Comarch organizuje nieodpłatny webinar, na którym firma pokaże szerokie możliwości systemu dla placówek z każdego sektora gospodarczego. Wydarzenie zaplanowane jest na 10.03.2021 roku, na godz. 10.00. Aby dołączyć do wydarzenia, należy zarejestrować się przez stronę: https://event.comarch.com/healthcare/pl/comarch-e-consultant/

Co po pandemii? – zasadność zastosowania systemu po Covid-19

e-Consultant to rozwiązanie skrojone pod dzisiejsze potrzeby rynkowe, wynikające z pandemii COVID-19. Ale czy po pandemii nadal będziemy chcieli korzystać z tego typu systemów? Wydaje się, że jest to nieuniknione. Powód? Zdalne wizyty zapewniają dużą wygodę dla klientów i pracowników.

Więcej:

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-e-consultant/

Źródło informacji: PAP MediaRoom