Dietl: GPW zainteresowana inwestycjami w spółki technologiczne

Dietl: GPW zainteresowana inwestycjami w spółki technologiczne

GPW jest zainteresowana inwestycjami w spółki technologiczne, ale także prowadzące rynki zorganizowane - powiedział w piątek podczas konferencji wynikowej online prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że nie rezygnuje z planów przejęcia giełdy w Armenii.

Członkowie zarządu GPW pytani byli m.in. o plany zakupu giełdy w Armenii oraz o to, czy są rozważane inne przejęcia.

Jak powiedział prezes GPW Marek Dietl, ze względu na eskalację napięcia w regionie Górskiego Karabachu, GPW wstrzymała proces due diligence. "Dalej snujemy plany biznesowe" - powiedział. Dodał, że spółka czeka z due diligence i dokończeniem transakcji na deeskalację konfliktu.

"Dalej utrzymujemy się w przekonaniu, co do olbrzymiego potencjału przedsiębiorczego w Ormianach mieszkających w Armenii i rozsianych po całym świecie, więc wierzymy w ten projekt" - powiedział Dietl.

Zaznaczył, że Armenia jest jedynym państwem na południowym Kaukazie, którego podstawowe granice nie są w żaden sposób kontestowane. "Więc w tym sensie jest to wciąż - w skali oczywiście południowego Kaukazu - dość bezpieczne miejsce do inwestowania" - powiedział.

Odnosząc się do potencjalnych innych przejęć, szef GPW poinformował, że giełda patrzy na spółki technologiczne i prowadzące rynki zorganizowane. "Oglądamy różne tematy technologiczne, chociaż te inwestycje byśmy woleli realizować poprzez fundusz corporate venture capital. Tego planu nie zarzuciliśmy (...) liczymy, że się zmaterializuje" - wyjaśnił.

Powiedział, że GPW chciałaby zastosować outsourcing, jeśli chodzi o inwestycje technologiczne, ale nie wykluczył także inwestycji z bilansu, jeżeli pasowałaby ona bardzo blisko do biznesu GPW, bądź byłaby "ciekawym" uzupełnieniem oferty GPW Tech.

"Jeśli chodzi o organizatorów obrotu, to jest to proces bardzo trudny i nieprzewidywalny" - ocenił. Zaznaczył, że rozważane są wszystkie propozycje, które napływają, ale - jak zastrzegł - muszą one pasować do koncepcji biznesowej GPW i opierać się na solidnym rachunku ekonomicznym.

O rosnącym zainteresowaniu handlem na warszawskim rynku m.in. ze strony inwestorów indywidualnych mówiła wiceprezes GPW Izabela Olszewska. "W naszej ocenie zainteresowanie inwestorów indywidualnych giełdą będzie kontynuowane" - powiedziała. "Myślę, że inwestorzy indywidualni przychodzą tam gdzie są dobre produkty i można zarobić. Bardzo wierzymy w nasz plan IPO. W tej chwili mamy 23 spółki, które w jakiś sposób deklarowały się, bądź są na zaangażowanym etapie, przechodzenia na nasz rynek" - powiedziała.

Wskazała na firmy m.in. z sektora gamingowego, które - jej zdaniem - z pewnością będą przyciągały inwestorów. "Spodziewamy się, co zresztą potwierdza już październik, pierwszy miesiąc czwartego kwartału, bardzo dobrej końcówki roku" - dodała.

We wrześniu zarząd GPW podpisał porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange (AMX). Pod koniec października prezes Dietl poinformował PAP Biznes, że GPW wstrzyma się z przeprowadzeniem due diligence giełdy w Armenii przynajmniej do pierwszego kwartału 2021 roku. Zaznaczył, że nie przekaże środków finansowych na realizację transakcji do czasu zakończenia konfliktu o Górski Karabach.

Zgodnie z komunikatem Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w III kw. 2020 r. wypracowała 88,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 32,0 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA wyniósł 47,0 mln zł w tym okresie, w stosunku do 55,9 mln zł rok wcześniej.

Podano, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK GPW wzrosły o 7,2 proc. wobec III kw. 2019 r. i spadły o 13,5 proc. wobec II kw. 2020 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 11,6 mln zł (o 25,0 proc.) przychodów z rynku finansowego, na który złożyły się wyższe przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym o 34,3 proc. tj. o 10,3 mln zł. Zwrócono przy tym uwagę na wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi o 48,6 proc. oraz wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 4,7 proc. rdr. Wzrosły również przychody w obszarze sprzedaży produktów informacyjnych o 11,2 proc. rdr (o 1,4 mln zł).

Koszty operacyjne w III kw. 2020 r. wzrosły o 13,7 mln zł w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i o 4,8 mln zł wobec II kw. 2020 r., osiągając poziom 49,8 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych jest związany głównie z wyższą opłatą za nadzór nad rynkiem kapitałowym na rzecz KNF. Po ostatecznym rozliczeniu opłata ta wyniosła 13,8 mln zł w 2020 r., wobec 6,7 mln zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 104,9 proc., czyli o 7,1 mln zł. (PAP)

Autor: Marcin Musiał