Katowice: W czwartek rozpocznie pracę zespół ds. czystych technologii węglowych

Katowice: W czwartek rozpocznie pracę zespół ds. czystych technologii węglowych

W czwartek w Katowicach rozpocznie pracę zespół ds. czystych technologii węglowych, który m.in. ma ocenić możliwości dalszego korzystania z węgla np. w niskoemisyjnej energetyce, ciepłownictwie czy przemyśle chemicznym. W skład zespołu wejdą eksperci, związkowcy i przedstawicie górniczych spółek.

Powołanie zespołu jest następstwem porozumienia dotyczącego zasad i tempa transformacji górnictwa, podpisanego 25 września w Katowicach przez przedstawicieli działających na Śląsku związków i delegację rządową. W dokumencie uzgodniono m.in. horyzont działania kopalń do 2049 roku. Jednocześnie strona rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia analiz związanych z nowoczesnymi technologiami węglowymi.

W porozumieniu zapisano, że do połowy grudnia powinna zostać przygotowana Umowa społeczna, zawierająca mechanizm finansowania spółek sektora górniczego oraz inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii realizowane z węgla kamiennego - m.in. poprzez inwestycje w Elektrowni Łaziska, z wykorzystaniem technologii CCU (z wychwytywaniem CO2 - PAP) oraz instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego.

Porozumienie przewiduje również utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia, której celem będzie realizacja projektów z obszaru czystych technologii węglowych, m.in. tzw. paliwa bezdymnego. Spółka ta zweryfikuje projekty z obszaru technologii IGCC zgazowania węgla), CCS, CCU (wychwytywanie CO2) oraz wykorzystania węgla do produkcji metanolu i wodoru. Przewidywane jest także dopuszczenie wykorzystania tzw. paliwa bezdymnego (węglowego) w gospodarstwach domowych do 2040 roku.

W załączniku do porozumienia, gdzie znalazły się daty wygaszania poszczególnych kopalń, zapisano natomiast, że "do 2023 r. zostanie dokonana analiza kopalni Piast-Ziemowit co do jej dalszego funkcjonowania w zakresie ewentualnego wykorzystania węgla w instalacjach do zgazowania pod kątem produkcji metanolu". Zgodnie z załącznikiem, kopalnia Piast w Bieruniu miałaby zakończyć działalność w 2035 roku, a kopalnia Ziemowit w Lędzinach - dwa lata później.

Zagadnienia związane z wykorzystaniem węgla przy użyciu tzw. czystych technologii węglowych mają być przedmiotem prac zespołu, który w czwartek po południu zbierze się po raz pierwszy w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach. Jak poinformował PAP rzecznik resortu aktywów państwowych Karol Manys, posiedzenie będzie miało charakter inauguracyjno-organizacyjny. W spotkaniu weźmie udział wiceszef MAP, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego Artur Soboń.

Przed tygodniem wiceminister zainaugurował już pracę zespołów roboczych w spółkach węglowych - do końca listopada mają one uszczegółowić ustalenia wrześniowego porozumienia ws. transformacji górnictwa. W każdej ze spółek pracują po trzy zespoły: społeczny, likwidacyjny oraz ds. geologiczno-rynkowych. Pierwszy ma przede wszystkim ustalić zasady zagospodarowania pracowników poszczególnych spółek, drugi - uzgodniony we wrześniowym porozumieniu model likwidacji zakładów, trzeci zajmie się złożami węgla, możliwościami ich eksploatacji oraz lokowania węgla na rynku.

Jak zapowiadał przed tygodniem Soboń, oprócz kolejnego zespołu ds. nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na węglu, który w czwartek zbierze się w siedzibie GIG, powołany będzie także zespół mający wypracować mechanizm finansowania górnictwa oraz udzielania sektorowi pomocy publicznej w zgodzie z regułami Komisji Europejskiej.

25 września powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej.(PAP)

autor: Marek Błoński