MC: 5G – współpraca państw bałtyckich

MC: 5G – współpraca państw bałtyckich

- MC informuje:

Minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz odpowiedzialni za telekomunikację ministrowie Łotwy, Litwy i Estonii podpisali memorandum o współpracy w sprawie łączności 5G oraz połączonej i zautomatyzowanej mobilności (CAM) w korytarzu transportowym Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Dokument został podpisany elektronicznie.

Via Baltica 5G

Memorandum podsumowuje dotychczasową współpracę Polski, Łotwy, Litwy i Estonii w zakresie wdrażania sieci 5G oraz CAM w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Zatwierdza także mapę drogową Via Baltica 5G / transgraniczne korytarze dla CAM, uzgodnioną przez międzyrządową grupę zadaniową 28 listopada 2019 r .

Tworzy podstawę dla dalszego wdrażania powyższej mapy drogowej oraz uzgodnień ram czasowych dla konkretnych zobowiązań i działań.

Stymulowanie innowacji

- Sieć 5G ma duże znaczenie dla stymulowania innowacji, zwłaszcza w obszarze transportu, w tym m.in. dla rozwoju zrównoważonej mobilności i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Memorandum wpisuje się m.in. w działania w zakresie rozwoju sieci i usług 5G oraz promowania zautomatyzowanego transportu drogowego w transgranicznych obszarach do prowadzenia testów, zainicjowane przez 29 państw europejskich, w tym Polskę, w liście intencyjnym podpisanym w Rzymie, 23 marca 2017 r.

Treść Memorandum https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/5g--wspolpraca-panstw-baltyckich