Rozstrzygnięto konkurs programu "Pokonać bezdomność"

Rozstrzygnięto konkurs programu "Pokonać bezdomność"

W konkursie "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" rozstrzygnęliśmy pozytywnie 42 oferty – poinformował PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że na konkurs przeznaczono 5,5 mln zł.

W rozmowie z PAP Szwed podkreślił, że głównym celem programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

"Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą bezdomnym w szerokim zakresie. Przeznaczyliśmy na niego 5,5 mln zł i można było uzyskać dofinansowanie od 50 tys. zł do 300 tys. zł" – mówił Szwed.

Poinformował, że pozytywnie zostały rozpatrzone 42 oferty, m.in. Stowarzyszenia Brata Alberta i Caritasu Polska. Wiceminister podkreślił, że pieniądze rozdysponowane przez MRiPS przeznaczone zostaną m.in. na poprawienie standardów funkcjonowania takich jednostek jak schroniska czy noclegownie dla osób bezdomnych lub też na działania wspierające osoby, którym grozi bezdomność.

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły. Moduł I "Profilaktyka" ma na celu zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych. Moduł II "Wsparcie osób w kryzysie bezdomności" dotyczy prowadzenia działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób w kryzysie bezdomności.

Moduł III "Infrastruktura" ma na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. W ramach modułu IV "Innowacyjność" prowadzone mają być działania inspirujące do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy bezdomnym.

Zdaniem Stanisława Szweda wsparcie w ramach programu jest dobrze przyjmowane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak przez osoby, dla których niesiona jest ta pomoc. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

 

Przeczytaj także