35 inwestycji za ponad 909 mln zł w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

35 inwestycji za ponad 909 mln zł w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Read also