40 proc. firm spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach

40 proc. firm spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach