60 tys. Kalifornijczyków ewakuowanych z powodu pożarów

60 tys. Kalifornijczyków ewakuowanych z powodu pożarów