65 proc. Polaków chętnych do zakupu samochodu ekologicznego

65 proc. Polaków chętnych do zakupu samochodu ekologicznego