665 paczek świątecznych trafi do powstańców warszawskich

665 paczek świątecznych trafi do powstańców warszawskich