Berlin: w muzeach doszło do ataków na dzieła sztuki.

Berlin: w muzeach doszło do ataków na dzieła sztuki.