Dla kontroli pandemii najlepiej, gdybyśmy zaszczepili ok. 70% populacji

Dla kontroli pandemii najlepiej, gdybyśmy zaszczepili ok. 70% populacji