długi konsumentów wzrosły na koniec III kw. do 83,2 mld zł

długi konsumentów wzrosły na koniec III kw. do 83,2 mld zł