duszpasterskie zostały odwołane

duszpasterskie zostały odwołane