duży spadek aktywności gospodarczej

duży spadek aktywności gospodarczej