Dworczyk: jest zainteresowanie pracą w Polsce ze strony personelu medycznego spoza UE

Dworczyk: jest zainteresowanie pracą w Polsce ze strony personelu medycznego spoza UE