Ekspert: alternatywą dla lokat dla firm mogą być np. obligacje skarbowe

Ekspert: alternatywą dla lokat dla firm mogą być np. obligacje skarbowe