Epidemia koronawirusa przyspieszyła zwalnianie pracowników ze względu na wiek

Epidemia koronawirusa przyspieszyła zwalnianie pracowników ze względu na wiek