Hiszpania/ Kordonem sanitarnym objęto tereny 41 mln mieszkańców

Hiszpania/ Kordonem sanitarnym objęto tereny 41 mln mieszkańców