Mniej miejsc w akademikach i pokoje dla mniejszej liczby studentów

Mniej miejsc w akademikach i pokoje dla mniejszej liczby studentów