przestawianie dwa razy do roku zegarków o godzinę

przestawianie dwa razy do roku zegarków o godzinę