"Rz": Restauracje i firmy gastronomiczne jednak nie upadają, a nawet nieco ich przybyło

"Rz": Restauracje i firmy gastronomiczne jednak nie upadają, a nawet nieco ich przybyło